Privacyverklaring B.D.B. Limburg

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING LEDEN

BDB Limburg

Versie 23 mei 2018

B.D.B.-Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Als organisatie verwerken we jouw persoonsgegevens uiteraard enkel voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en dit als gevolg van jouw inschrijving als lid.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

 B.D.B.-Limburg

 p/a Diestersteenweg 39/5

 3970 Leopoldsburg

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Voor een correcte ledenadministratie en controle van je lidmaatschap
  • Om je te informeren over het competitieverloop (vb. via omzendbrief,…).
  • Om je correct te verzekeren tijdens de deelname aan de competitiewedstrijden en om aangifte te doen van een eventueel ongeval.
  • Voor het versturen van uitnodigingen relevant aan het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen

  •           Persoonlijke identiteitsgegevens van het aangesloten lid: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
  • Persoonlijke kenmerken van het aangesloten lid: geslacht, geboortedatum.

Waarom verwerken wij BEELDMATERIAAL?

Gedurende activiteiten worden vaak foto’s en video’s genomen om terug te blikken en ter promotie van Darts. Bij de (her)inschrijving als lid wordt toestemming gevraagd voor het maken en het delen van foto’s en video’s via onze website en sociale media-kanalen waarop je in close up te zien bent (portretrecht).

Deze toestemming is uiteraard steeds te herzien. Mocht je merken dat er volgens jou ongepaste beelden gedeeld werden, kan je ons steeds vragen deze te verwijderen.

Verstrekken we gegevens aan derden?

B.D.B.-Limburg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze lidmaatschapsovereenkomst met jou (zie bovenstaande doeleinden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. B.D.B.-Limburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om dit wat concreter te maken geven we graag enkele voorbeelden mee van derden die (delen van) jouw gegevens kunnen verkrijgen: de IT-firma die onze online webapplicatie onderhoudt,  Belgische Dartsbond (onze koepel), …

Uiteraard blijven we er steeds voor waken dat gegevens die we in delen met derden beperkt is tot wat noodzakelijk wordt geacht voor de dienstverlening die deze derden verschaffen.

WELKE Bewaartermijn HANTEREN WE?

We bewaren je gegevens tot maximum twee jaar na het einde van je lidmaatschap. Het lidmaatschap loopt van 15 augustus tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Op welke wijze worden jouw gegevens beveiligd?

Persoonsgegevens bewaren we hoofdzakelijk in onze online webapplicatie. De toegang tot deze webapplicatie is beperkt tot de bestuursleden. Elk bestuurslid die toegang heeft, beschikt over een individuele login en wachtwoord.

Voor de beveiliging van jouw gegevens in onze online databank werken we samen met een gespecialiseerde firma die instaat voor onze infrastructuur en onze informatiesystemen.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Indien een vraag gesteld wordt tot het verwijderen van alle persoonlijke identiteitsgegevens van het aangesloten lid betekent dit ook het einde van het lidmaatschap. Bij een verwijdering in de loop van een competitieseizoen, worden je contactgevens verwijdert uit onze bestanden. Je naam blijft zichtbaar tot aan het einde van het competitieseizoen om het resultaat van de gespeelde wedstrijden niet te beïnvloeden.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij kunnen je vragen om je te identificeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging privacy statement

B.D.B.-Limburg kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.