Informatie en Formulieren

 

Informatie voor nieuwe clubs

Seizoen 2018-2019

Inschrijvingsformulieren

Betalingen

Rekeningnummer

Inschrijving lid na 1 September

 Individuele ranking

Verplaatsen wedstrijd

 

Informatie voor nieuwe clubs

 

 • Aan welke voorwaarden moet een club of het dartslokaal voldoen?
  • Een nieuwe club telt minimum vier leden, nl. voorzitter, secretaris, schatbewaarder en commissaris.
  • Voor het lokaal zijn er geen bepaalde voorwaarden.
  • De werpstanden moeten echter wel aan wel gestelde voorwaarden voldoen. Elke nieuwe werpstand moet worden gecontroleerd door onze verantwoordelijke Francis Vanherle die je kan bereiken op volgend telefoonnummer 0476 69 51 49.

 • Kan een ploeg worden samengesteld uit spelers die reeds actief werpen in een andere bond?
  • Ja, men kan gerust met spelers uit verschillende bonden samen één B.D.B.-ploeg vormen.
  • Indien men meer dan één ploeg heeft, mogen de spelers tijdens het lopende seizoen niet meer van ploeg verwisselen.

 • In welke reeks start een nieuwe ploeg?
  • Elke nieuwe ploeg start automatisch in de laagste reeks. De competitieleiding kan, in overleg, een ploeg in een hogere reeks laten starten.

 • Vanaf wanneer kan men aansluiten en welk is de uiterlijke inschrijvingsdatum?
  • De aansluitingen van elk seizoen starten in juli van het betreffende jaar. Men kan aansluiten vanaf einde mei. Extra leden kunnen het ganse jaar door worden aangesloten.
  • Elke club moet uiterlijk op 15 augustus van het betreffende jaar zijn ingeschreven.

 • Waar kan men terecht voor inschrijvingsformulieren?
  • Inschrijvingsformulieren kan men hier downloaden.

 • Wanneer start de competitie en welke zijn de speeldagen?
  • De competitie start steeds het tweede weekend van oktober.
  • De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag om 20u00.

 • Hoeveel bedragen de aansluitingskosten?
  •   De aansluitingskosten B.D.B. bedragen jaarlijks 50 euro per club en 18 euro per lid.

 • Hoeveel bedragen de gewestkosten?
  • Per club betaal je jaarlijks 45 euro aan gewestkosten.
  • Inbegrepen in deze gewestkosten is het plaatsen van een advertentie in ons gewestboekje.
  • Per ingeschreven ploeg betaal je eenmalig een borgsom van 25 euro voor eventuele forfaits en/of boetes.

 • Hoeveel bedragen de boetes?
  • Forfaits:
   • Een zachte forfait: je verwittigt minstens 24 uur voor aanvang van de wedstrijd tegenploeg EN competitieleider. Je betaalt 10 euro.
   •  Een last-minute forfait: je verwittigt minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd tegenploeg EN competitieleider. Je betaalt 25 euro.
   • Een harde forfait: je verwittigt tegenploeg EN/OF competitieleider niet. Je betaalt 50 euro.
  • Je betaalt 12,50 euro voor het niet doorbellen van de uitslag, het niet of te laat opsturen van het wedstrijdformulier en het niet verwittigd afwezig blijven op de algemene en/of statutaire vergadering.

 
 

Seizoen 2018-2019

 

Inschrijvingsformulieren

De formulieren zijn beschikbaar in pdf-formaat (excel is verkrijgbaar via mail bij Nancy).

Inschrijvingsformulier leden - overzicht (pdf)

Op dit formulier vermeld je al de leden die je wenst aan te sluiten. Ook volledig nieuwe leden en/of leden die van een andere club komen.
Vergeet niet de lidnummers te vermelden. Voor volledig nieuwe leden noteer je NL.

Clubinschrijving en competitieformulier (pdf)

Vul voor- en achterzijde van dit formulier in. Vergeet niet aan te duiden of je deelneemt aan de Beker van Limburg en/of de Beker van België. Deze keuze is bepalend voor de rest van het seizoen.

Toelatingsformulier -18 jarigen (pdf)

Voor elke speler die op het ogenblik van aansluiting geen 18 jaar is, dient dit document volledig ingevuld te worden en ondertekent door de ouders of de voogd van de minderjarige speler

Inschrijvingsformulier nieuw lid na 1 september

zie artikel inschrijving lid na 1 september

 

Inschrijving club

Clubs dienen zich in te schrijven uiterlijk 15 augustus. Na deze datum is aansluiten enkel nog mogelijk in onvolledige reeksen.

Voor de inschrijvingen van het seizoen 2018-2019 organiseren we twee zitdagen. Kies zelf welk van beiden het beste past om jullie inschrijvingsformulieren binnen te brengen.

Dinsdag 7 augustus 2018

Woensdag 8 augustus 2018

van 19u30 tot 21u00

van 19u30 tot 21u00

in Café Pol Kip

in Sporthal 't Geleeg

(lokaal D.C. Enjoy)

(in het cafetaria)

Burkel 1, 3990 Peer

Caimolaan 130, 3970 Leopoldsburg

De inschrijving van jullie club is pas definitief na ontvangst van de lidgelden. Deze bedragen voor dit seizoen 50 euro/club en 18 euro/lid.

De betaling dient te gebeuren op rekeningnummer: BE26 9796 1741 7129 op naam van BDB-Limburg. Vergeet niet uw clubnaam en het aantal leden te vermelden, hiermee maakt u de zware taak van onze penningmeester iets lichter.

 

Inschrijving lid na 1 September

Je kan enkel een lid inschrijven door het ingevulde formulier te bezorgen aan Nancy (per post, in de brievenbus of per mail).

Stort 20 euro op BE26 9796 1741 7129 met de vermelding van je clubnaam en de naam van de speler.

Inschrijvingsformulier BDB Limburg

!!! De speler is speelgerechtigd vanaf de zondag volgend op ontvangst van formulier of mail.

 

Betalingen

1ste betaling (uiterlijk 15 augustus 2018)

Bij inschrijving van uw club, voor uw aanmelding bij ledenbeweging (breng betalingsbewijs mee). Vermeld bij de mededeling op uw overschrijving de naam van uw club en het aantal leden.

50 euro voor uw club

18 euro per lid

2de betaling (uiterlijk 5 oktober 2018)

Vóór aanvang van het seizoen schrijf je het bedrag op de toegestuurde factuur (werkingskosten + ev. boetes vorig seizoen) over, met de mededeling: NAAM CLUB en/of factuurnummer

Betalingen niet ontvangen bij aanvang van de competitie houdt een mogelijke forfaitscore in van uw ploegen.

3de betaling (na 1 september 2018)

Per lid dat je inschrijft na 1 September schrijf je 20 euro over.

Rekeningnummer:

BE26 9796 1741 7129

BIC: ARSPBE22

B.D.B. Limburg – p/a Rozenstraat 21 – 3970 Leopoldsburg

 

 

 Individuele ranking

 

Je krijgt punten op basis van je EERSTE gespeelde enkele van de competitie-wedstrijd (dus niet bij een bekerwedstrijd), ongeacht of dit nu in de eerste reeks of in de tweede reeks enkelen is.
 

Puntentelling:


Best of 7  
Je wint je wedstrijd met Je krijgt ...
4-0 7 punten
4-1 6 punten
4-2 5 punten
4-3 4 punten
Je verliest je wedstrijd met Je krijgt ...
3-4 3 punten
2-4 2 punten
1-4
1 punten
0-4 0 punten
Best of 5  
Je wint je wedstrijd met Je krijgt ...
3-0 5 punten
3-1 4 punten
3-2 3 punten
Je verliest je wedstrijd met Je krijgt ...
2-3 2 punten
1-3
1 punten
0-3 0 punten
 

 

Verplaatsen wedstrijd

 

Wat zeggen de reglementen? 

De laatste twee wedstrijden van de competitie mogen ten vroegste één uur voor het door de verantwoordelijke organisators bepaalde tijdstip aanvangen. De wedstrijden van de heenronde dienen te zijn gespeeld voor de terugronde aanvangt.  Wedstrijden mogen, in onderling akkoord en rekening houdend met het voorgaande, worden verplaatst naar een vroegere of latere speeldatum.

 

Hoe ga je te werk?

Je weet tijdig dat je geen team compleet hebt. Neem dan zo snel mogelijk contact op met je tegenstander en kijk of je deze wedstrijd kan verplaatsen. Zoek samen naar een gepaste alternatieve datum en hou je opties open. Wees bereid een andere speeldag te overwegen (vrijdagavond, zondagnamiddag, ….) en geef je tegenstrever zoveel mogelijk vrije data. 

Om een wedstrijd daadwerkelijk te verzetten dienen beide ploegen een mailtje te sturen naar de competitieleider. Vermeld in dit mailtje de wedstrijd, de speelweek, de nieuwe datum en het uur. Wanneer van beide ploegen een mailtje is ontvangen, zal de wedstrijd officieel worden omgezet. Beide ploegen ontvangen in dat geval een bevestiging.