Geboorte vernieuwde Belgische Dartsbond

In de laatste berichtgeving konden jullie lezen dat B.D.B. zoals jullie het kennen zal ophouden te bestaan en dat een vernieuwde overkoepelende organisatie nog dit jaar het levenslicht zal zien.

De provincies stellen jullie dan ook graag de vernieuwde Belgische Dartsorganisatie voor:

 

BeDarts

 

Raad van Bestuur: 

Stephan D´Aes, Adrie Van Schoor, Nancy Pernet, Steve Rosschaert, Luc Lanckman, Dave Kerwyn

 

Missie – waar staan we voor

De dartssport voor iedereen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, toegankelijk maken en de belangen van alle spelers behartigen.

 

Visie – hoe doen we dat

Als overkoepelende organisatie streeft BeDarts ernaar alle onafhankelijke bonden samen te brengen binnen een nieuw verenigd dartslandschap.

Via samenwerkingsverbanden met diverse organisaties willen we pro-actief tewerk gaan om de dartssport te promoten en specifieke doelgroepen binnen onze organisatie extra te ondersteunen.

De contacten met World Darts Federation (WDF),  Professional Darts Federation (PDC) en Britisch Darts Organisation (BDO) worden aangehaald en versterkt zodat we alle spelers, ongeacht welke ambitie ze tonen,  kunnen ondersteunen.

 

Toelichting Missie en Visie

BeDarts is een overkoepelende organisatie (zoals bijvoorbeeld het voormalige BLOSO of het huidige WDF), een verzameling als het ware van verschillende onafhankelijke dartsfederaties in ons land. De voormalige afdelingen Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen zullen dan ook verder gaan als onafhankelijke organisatie en zich aansluiten bij BeDarts.

Maar ook andere onafhankelijke dartsfederaties zullen zich kunnen aansluiten bij BeDarts en hiervoor een jaarlijks lidgeld betalen.  We bekijken of, binnen een betaalbaar lidgeld, een gezamenlijke verzekering kan worden aangeboden aan alle aangesloten onafhankelijke federaties.

Een aantal taken zullen niet langer door het federatiebestuur worden uitgevoerd, zoals een centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes e.d.. Een aantal taken krijgen meer focus. Eén van de belangrijkste taken is de belangen van alle spelers centraal stellen.

Via samenwerkingsverbanden willen we specifieke doelgroepen, zoals de jeugd en Mindervaliden ondersteunen. Organisaties die zich actief inzetten voor de Dartssport in ons land zullen we benaderen voor een ronde tafelgesprek.

Het eerste jaar wil BeDarts zich focussen op de nieuwe structuur en zorgen dat ze financieel terug sterk staan. De voormalige afdelingen (BDB-Antwerpen, BDB-Limburg en BDB-Vlaams-Brabant) hebben zich geëngageerd om de lopende kosten voor hun rekening te nemen in afwachting van de uitbouw van BeDarts.

Momenteel vaardigen we geen nationaal team af voor komende EK’s of WK’s.
Onze focus ligt vooral op het individu en we willen toekomstgericht eerder investeren in de spelers dan in een nationaal team.  We houden de mogelijkheid open om een nationaal team af te vaardigen, al zal dit dan gebeuren via alternatieve financiering of sponsoring.  Het lidgeld van de ´kleine´ man kan hiervoor niet meer aangesproken worden.

We bekijken de optie om vanaf het seizoen 2019-2020 terug een nationale ranking te installeren. Deze zal niet meer dienen tot het samenstellen van een nationaal team maar eerder om de spelers individueel te belonen. De opzet hiervan wordt de komende maanden verder uitgewerkt en tijdig gecommuniceerd.

De Beker van Belgie wordt niet georganiseerd voor het seizoen 2018-2019. In de loop van de volgende maanden zal duidelijk worden of en in welke vorm deze vanaf het seizoen 2019-2020 kan verdergezet worden.

 


 

Belangrijk! Bereikbaarheid Voorzitter/Competitieleider

Nancy bereikbaar via mail of messenger

Nancy werkt sinds geruime tijd in Zwitserland en is daardoor telefonisch niet bereikbaar.

Je kan haar per mail of messenger bereiken. Ze beantwoordt jullie vragen zo snel mogelijk.

Voor ZEER DRINGENDE zaken kan je telefonisch contact opnemen met Steve (0496 43 00 68).

Beker van Limburg - A-ronde 1/16 - verplaatsen wedstrijden

In het Reglement van de Beker van Limburg staat dat wedstrijden enkel mogen vervroegd worden.
 
Afwijkend van deze regel staan we een uitzondering toe voor alle wedstrijden van de A-ronde 1/16 op 27 Oktober. Deze wedstrijden mogen worden verplaatst naar een latere Datum. We verwachten dat de wedstrijden uiterlijk zaterdag 17 November 2018 zijn gespeeld. Breng van een eventuele verplaatsing de bekerverantwoordelijk, Steve, op de hoogte via de gekende procedure.
 
De volgende ronde wordt dan meteen op 18/11 geloot zodat iedereen ruim op tijd weet wanneer en tegen wie te spelen. Vul dus zeker tijdig het wedstrijdformulier in!
 
We rekenen ook nu op jullie sportiviteit als je tegenstrever om verplaatsen vraagt.
 
Nog even de data meegeven zodat je die alvast kan doorgeven aan je spelers:
A-Ronde 1/32     06/10/2018
                1/16     27/10/2018
                1/8       08/12/2018
                1/4       23/02/2019
               Halve Finale en Finale 11/05/2019
B-Ronde 1/16     08/12/2018
                1/8       23/02/2019
                1/4       23/03/2019
               Halve Finale en Finale 11/05/2019